Duyurular

Güncellenen Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Yönergesinde MÜPKOM

Son Güncelleme Tarihi : 08.11.2018 13:36:10

Yeni Yönerge içerisinde güncellenen bölümlerde MÜPKOM ile işleyişlerine de yer verilmektedir. Yeni yönergede MÜPKOM ile ilgili maddeler aşağıdaki gibidir: 

Desteklenen bilimsel araştırma proje türleri

 MADDE 8 – (2) Alt Yapı Projeleri (AYP):Türkiye’nin ve/veya Üniversitenin bilimsel araştırma, eğitim, teknoloji, topluma hizmet ve sosyal alt yapısını güçlendirmeye ya da geliştirmeye yönelik amaçlar çerçevesinde Üniversitede yer alan akademik birimlerin başlıca hedefleri ve gereksinimlerini dikkate alarak belirlenen, eğitim-öğretim faaliyetlerine ilişkin laboratuvar alt yapısının güçlendirilmesiyle ilgili makine ve teçhizat alımlarına  yönelik projelerdir.

Bu projeler, dekanlar, enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulu müdürleri veya Koordinatörün önerisi ve Komisyonun onayı doğrultusunda Üniversitenin birimlerinde görev yapan doktora, tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış Üniversite öğretim elemanları tarafından teklif edilebilir. Teklif edilen AYP’lerin Komisyon tarafından değerlendirmeye alınabilmesi için ilgili projenin MÜPKOM tarafından incelenerek kabul görmesi, daha sonra Ulusal veya Uluslararası Proje desteklerine sunulması ve panel veya ilgili değerlendirmelere girerek reddedilmiş olması ön şartı aranmaktadır. Proje başvuru esnasında hem MÜPKOM’dan alınan değerlendirme raporu hem de Ulusal veya Uluslararası Proje desteklerinin ilettiği panel veya ilgili değerlendirme raporu BAP Otomasyon sistemi üzerinden ibraz edilmelidir.

MADDE 8  - (4) Teşvik Projeleri (TP):Üniversite öğretim elemanlarını Ulusal ve Uluslararası Proje yapmaya, Uluslararası Makale yazmaya, Patent/faydalı model almaya, endüstriyel tasarım yapmaya, marka oluşturmaya/geliştirmeye ve MÜPKOM da panelist olarak görev almaya teşvik etmek amacıyla tasarlanan; sürmekte olan bir araştırma projesinde veya yeni bir proje teklifinde kullanılmak üzere hakemlik sürecinden geçmeksizin  yürütücünün talebi doğrultusunda desteklenen projelerdir. Bu proje türüne MÜPKOM tarafından panelist olarak görev yaptığını belgeleyen araştırmacılar da başvuru yapabilirler.

ü     Proje destekleri ve ilave bütçe 

MADDE 9 – (1) Proje Destekleri: Proje destek üst sınırları her yıl Komisyonca belirlenir. Herhangi bir proje teklifi için talep edilen bütçe kalemlerinin toplamı, Komisyonun proje türleri bazında belirlenen destek üst limitlerini aşamaz. Aksi durumlarda proje teklifleri Birim tarafından değerlendirmeye alınmaz. MÜPKOM tarafından ön değerlendirmeyi geçtikten sonra Ulusal veya Uluslararası Proje desteklerine sunulmuş ve panel veya ilgili değerlendirmelere girerek panel ortalamasına eşit veya üzerinde bir puan  almış ve en geç 1 (bir) yıl önce reddedilmiş proje tekliflerinin Üniversitede desteklenmek üzere Araştırma Projeleri (AP) kapsamında sunulması halinde söz konusu projelerde Komisyonca belirlenen destek üst limitleri dikkate alınmaz. 

Bu tür proje teklifleri sadece Ulusal veya Uluslararası Proje önerilerini yapan proje yürütücüleri tarafından yapılır. Komisyon, bu tür proje tekliflerinde Araştırma Projeleri (AP) kapsamında belirlenen destek üst limitlerini kendi belirleyeceği bir oranda arttırarak projenin desteklenmesine karar verebilir. Bu tür projelere başvuru sırasında MÜPKOM’dan alınan değerlendirme raporu ve Ulusal veya Uluslararası Proje desteklerinin ilettiği panel veya ilgili değerlendirme raporu veya onaylı kopyası Birime sunulan Araştırma Projesi (AP) teklif dosyasına eklenir.

Güncellenen BAP Yönergesi İçin: www.bap.mu.edu.tr

Detaylı Bilgi Almak ve MÜPKOM Faaliyetlerine Katılmak İçin: http://www.mupkom.mu.edu.tr adresini ziyaret ediniz. 

Önemli Linkler

ARAŞTIRMA PLANLAMA VE KOORDİNASYON BİRİMİ

FAYDALI BELGELER

Destek ve Talep
Yukarı Çık